• Home
  • Partneri
  • Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet - PRAVRI

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet - PRAVRI

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet - PRAVRI

Osoba za kontakt:

Prof. Sandra Winkler - email: swinkler@pravri.hr

Internetska stranica

http://www.pravri.uniri.hr/en/

Adresa

Hahlić 6, 51000 Rijeka, Croatia

Vedi su google map

Pravni fakultet u Rijeci (PRAVRI) ponosan je na svojih četrdeset i pet godina tradicije u pružanju kvalitetnog pravnog obrazovanja na dodiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. kao mlada i dinamična obrazovna ustanova, uvijek smo na vodećem mjestu kada je u pitanju napredak visokog obrazovanja, nudeći studijske programe s modernim kurikulumima koji odgovaraju na potrebe praksi orjentirane specijalizacije i personaliziranog pristupa studentima. Intenzivnim sudjelovanjem u međunarodnim i europskim projektima, širokom mrežom Erasmus suradnje s više od 50 sveučilišta, brojim mogućnostima mobilnosti, priznatim konferencijama, seminarima i predavanjima, snažnim partnerstvom sa stručnim tijelima i organizacijama, informacijsim uslugama i najboljim doktorskim studijem prava kareditiranim u Hrvatskoj, PRAVRI razvija stimulativnu nastavnu i istraživačku sredinu. Jedinstveni zemljopisni smještaj Rijeke i povijesni i multikulturalni utjecaji djelomično su zaslužni za otvorenost PRAVRI-ja promjenama, njegovu živu komunikaciju sa zajednicom i snažnu usmjerenost pravnim disciplinama kao što su one s međunarodnim, usporednim i europskim prefiksom.