Projekt

Cilj je ovog Projekta učiniti dostupnima e-alate za podizanje svijesti i edukaciju o trima novim zakonodavnim instrumentima koji se odnose na imovinskopravna pitanja u prekograničnim obitelji, a posebice specifičnim mehanizmima koji su usmjereni osiguravanju većeg stupnja pravne sigurnosti za transnacionalne obitelji kada su u pitanu njihovi imovinski odnosi.

 

Povezani sadržaj

Opis

EU-FamPro (E-training on EU Family Property Regimes) je europski projekt koji se bavi višestrukim aspektima obiteljskog i međunarodnog privatnog prava, a cilj mu je jamčiti trajnu primjenu prava Europske unije prilikom …

Aktivnosti

Dizajniranje pilot MOODLE e-tečaja, njegovo testiranje i postepeni razvoj. Osmišljavanje edukacijskih sadržaja e-tečaja, različitih materijala uključivši alate za samostalno učenje te video produkciju (webinari, …

Rezultati

EU-FamPro Knjiga: EU-FamPro Knjiga je elektronička i višejezična publikacija koja čitateljima pruža sustavnu analizu o Uredbama 1103/2016 i 1104/2016, i to u pogledu prekograničnih pitanja mjerodavnog prava, …