Univerza v Ljubljani - UL

Univerza v Ljubljani - UL

Osoba za kontakt:

Izv. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl

Internetska stranica

http://www.pf.uni-lj.si/en/

Adresa

Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana, Slovenia

Vedi su google map

Sveučilište u Ljubljani (UL) najstarija je i najveća visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka institucija u Sloveniji. Sa svojom bogatom tradicijom od osnutka 1919. godine do danas je dosegla zavidnu veličinu i broji više od 40.000 displomskih i poslijediplomskih studenata te gotovo 5.600 nastavnika, znanstvenika, istražoivača, asistenata i administrativnog osoblja na 23 fakulteta i 3 umjetničke akademije. Središnja zgrada, sve 3 akademije i fakulteti smješteni su u samom centru slovenske metropole. Neke od novijih i modernijih zgrada podignute su na robnim dijelovima grada, što UL-u i njegovim studentima omogućava sveopću prisutnost u gradu. UL je prepoznat po kvaliteti programa u društvenim, prirodnim i tehničkim znanostima, koji su organisirani u skladu s Bolognskom deklaracijom. Projektima drže korak s najnovijim razvojem u područjima umjetnosti, znanosti i tehnologije u Sloveniji i inozemstvu. UL je uvršten među 500 najboljih sveučilišta u svijetu prema rangiranju ARWU Shanghai, Times THES-QS i WEBOMETRICS.