Opservatorij

Opservatorij Europskog obiteljskog i nasljednog prava utemeljen pri Sveučilištu u Camerino predstavlja mrežu suradnje uspostavljenu između Sveučilišta u Camerinu, Sveučilišta u Almeriji, Pravnog fakulteta u Rijeci, Sveučilišta u Ljubljani te Škole Scuola di Alta Formazione Giuridica.


Osnovni je cilj ove mreže dijeljenje informacija, dokumenata i ostalih materijala koji se odnose na pravna pitanja obiteljskog I nasljednog prava. Opservatorij posvećuju posebnu pažnju imovinskopravnim pitanjima prekograničnih parova.


Ideja izgradnje mreže suradnje s ciljem daljnjeg promicanja istraživanja u ovoj materiji nastala je nakon iskustva stečenog projektnim aktivnostima europskog projekta “Personalized Solution in European Family and Succession Law” (800821-JUST-AG-2017/JUST-JCOO-AG-2017).


Stvaranje saveza između partnera koji su ranije iskusili draž znanstvene suradnje u prekograničnom okruženju pronalazi svoj temelj u sporazumu o suradnji koji je službeno prezentiran prilikom međunarodne znanstvene konferencije održane 20. listopada 2020.


Zadaća Opservatorija je promoviranje susreta s institucijama, kao i sa pravnim stručnjacima koji žele proučavati pravna pitanja koja se javljaju u europskom obiteljskom i nasljednom pravu.


U radu Opservatorija od listopada 2020. godine sudjelovali su:

 

  • Comites – Munich

 

  • AIAF Umbria - Italian Association for Family and Minors


Opservatorij je otvoren za suradnju sa svim dionicima iz raznih država te predstavlja važnog partnera za daljnji rad na europskom projektu EU-FamPRO.


Profesorica Lucia Ruggeri rado će odgovoriti na sve Vaše dodatne upite lucia.ruggeri@unicam.it