Očekivani rezultati

  • Podizanje svijesti o mogućnostima koje nudi novi pravni okvir među pravnim stručnjacima te pružanje informacija i podrške građanima o pitanjima vezanim uz prekogranične obitelji.

  • Stvaranje neformalne mreže partnera kao trajnog opservatorija u obiteljskim i građanskim stvarima. Osnivanje Savjetodavnog odbora koji se sastoji od predstavnika različitih grana javne uprave, konzularnih predstavnika, pravnih stručnjaka, socijalnih radnika, strukovnih organizacija itd.

  • Diseminacija konkretnih rezultata putem internetske stranice projekta. To uključuje:

    • Atlas pravnog uređenja imovinskopravnog i nasljednopravnog režima država članica EU-a.

    • Taksonomiju različitih oblika obitelji, posebice transnacionalnih parova, kao i opis utjecaja novih pravila prava EU-a.

Povezani sadržaj

Opis

Prema Studiji provedenoj na zahtjev Europske komisije, već 2002. godine više od 5 milijuna državljana EU-a živjelo u državi članici različitoj od države članice njihovoga državljanstva, a približno 2,5 milijuna nekretnina je bilo …

Aktivnosti

Identificiranje nove društvene stvarnosti koju čine različiti oblici obiteljskog života i još uvijek prevladavajući tradicionalni imovinskopravni režimi. Uspoređivanje modela nacionalnih zakonodavstava i normativnih …