Partneri

EU-FamPRO (E-training on EU Family Property Regimes) je europski projekt koji se bavi višestrukim aspektima obiteljskog i međunarodnog privatnog prava, a cilj mu je jamčiti trajnu primjenu prava Europske unije prilikom uređenja imovinskih odnosa prekograničnih parova, kako u svakodnevnom životu, tako i u možebitni sudskim postupcima.

U projektnim se aktivnostima koriste moderne i inovativne metode i alati za podučavanje, poput MOODLE e-learning ili MOOC self-learning, kako bi se stručnjacima koji se bave pitanjima imovinskih odnosa u obitelji ponudila specifična znanja.

Konzorcij EU-FamPRO, uz voditelja Università degli studi di Camerino (Italija), čine i partneri Lithuanian Centre for Social Sciences (Litva), Universidad de Almeria (Španjolska), Univerza v Ljubljani (Slovenija) te Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet.

Naši partneri