• Home
  • Partneri
  • Università degli studi di Camerino - UNICAM

Università degli studi di Camerino - UNICAM

Università degli studi di Camerino - UNICAM

Osoba za kontakt:

Prof.sa Lucia Ruggeri - email lucia.ruggeri@unicam.it

Internetska stranica

www.unicam.it

Adresa

Via D'Accorso 16 - Camerino (Macerata)

Vedi su google map

Sedam stoljeća nakon osnivanja, Sveučilište u Camerinu (UNICAM) ostaje mlado duhom i nastavlja davati veliki doprinos ekonomskom, društvenom i kulturnom životu grada, regije i šire. Svjesno rastućih standarda visokog obrazovanja, ono je pravo sveučilište u Italiji koje je uvelo postupke provjere kvalitete u svojim međunarodnim aktivnostima sukladno međunarodnoj normi UNI EN ISO 9001:2000 koju dodjeljuje francusko društvo GROUPE AFAQ. Internacionalizacija je dodatna jaka snaga UNICAM-a. Od 8.000 registriranih studenata postotak stranih studenata iz više od 43 zemlje desegao je 10%, što je tri puta više od nacionalnog prosjeka.

Na svojih 5 fakulteta i 4 kampusa (Camerino, Ascoli Piceno, Matelica, San Benedetto del Tronto), UNICAM nudi studijske programe na svim razinama, preddiplomskoj, displomskoj i poslijediplomskoj, također i na engleskom jeziku. Izvrstan odnos nastavnika i studenata (1 nastavnik na 25 studenata) temeljeni je stup na kojem počiva jamstvo kvalitete studiranja na UNICAM-u. Osim toga, UNICAM se diči neprekidnim ulaganjima u resurse, nove i unaprijeđene zgrade i opremu, uključujući veliki broj istraživačkih laboratorija, bogate knjižnice, moderne sportske objekte, studentske domove za više od 800 studenata, i brojne druge studentske usluge i sadržaje.