Universidad de Almeria - UAL

Universidad de Almeria - UAL

Osoba za kontakt:

Prof.ssa María José Cazorla González - email: mcazorla@ual.es

Internetska stranica

https://www.ual.es/

Adresa

Carretera Sacramento s/n 04120 Almería

Vedi su google map

Sveučilište u Almeriji (UAL) je javno sveučilište smješteno u južnoistočnom dijelu Španjolske. Osnovano 1993. godine, jedno je od mlađih i dinamičnijih španjolskih sveučilišta, orjentirano istraživanju i obrazovanju s više od 850 nastavnika i više od 13.000 studenata, uključujući 600 doktoranada na ukupno 13 odsjeka i u 139 istraživačke skupine te 11 istraživačkih instituta. Danas, UAL nudi mogućnosti studiranja na 32 preddiplomska, 41 diplomskom i 14 doktorskih programa. UAL se čvrsto odredio prema istraživanju i znanosti s više od 7.000 sporazuma s drugim ustanovama i trgovačkim društvima, više od 100 registriranih patenata i više od 6.000 objavljenih radova indeksiranih u bazi Web of Science.

Pored formalnog obrazovanja, UAL nudi ljetne i posebno osmišljene programe, te organizaira više od 20 ljetne škola svake godine. Veze s poslovnim svijetom odvijaju se kroz Ured za transfer istraživačkih rezultata (OTRI) i suradnje na međunarodnim projektima, kao i traženjm resursa i partnera kroz Ured za europske i međunarodne projekte (OPEI). Glavna svrha je prilagoditi naše usluge novim potrebama društva kako bi se postigli ciljevi kvalitete i učinkovitosti u obrazovanju, istraživanju i upravljanju.