Aktivnosti

  • Dizajniranje pilot MOODLE e-tečaja, njegovo testiranje i postepeni razvoj.

  • Osmišljavanje edukacijskih sadržaja e-tečaja, različitih materijala uključivši alate za samostalno učenje te video produkciju (webinari, video clips, nastavni materijali).

  • EU-FamPro e-knjiga.

  • Podešavanje MOODLE e-tečaja (jamčenje pristupa stručnjaci koji će pohađati tečaj) uz osiguravanje kvalitete (potvrde i kontrole kvalitete).

  • Dizajniranje MOOC tečaja za samostalno učenje te njegov postepeni razvoj i provedba putem platforme za samostalno učenje (EDUOPEN) uslijed „informatičke migracije“ iz MOODLE platforme.

  • Javni seminari i konferencije.

  • Diseminacija i promocija događaja i aktivnosti koje se nastavljaju na prethodno spomenute.