Radni sastanak PRAVRI tima

satanak 2021-06-09

Neka Vas ne zavara ugodno i opuštajuće ozračje okoliša Pravnog fakulteta u Rijeci! Članovi tima Pravnog fakulteta u Rijeci koji sudjeluju u projektu EUFamPro fokusirano rade na ostvarenju prvih ishoda projekta posebice na knjizi o međunarodnom privatnom pravu impvinskih odnosa supružnika i partnera u Europskoj uniji u kojoj sudjeluju s nekoliko poglavlja. Pored toga, na radnom sastanku raspodijeliti su zadatke koji ih čekaju u sljedećim mjesecima. Ciljevi su vrlo ambiciozni, ali žara ne nedostaje! 

/ Ivana Kunda

9 lipnja 2021