Objavljen rad Lucije Ruggeri i Sandre Winkler o talijanskom i hrvatskom bračnoimovinskom režimu

23 travnja 2019

U Zborniku Pravnog fakulteta u Rijeci, vol 40, br. 1, 2019., , str. 167,-197., objavljen je suautorski članak voditeljice PSEFS prof. dr. sc. Lucije Ruggeri i voditeljice riječkog tima PSEFS doc. dr. sc. Sandre Winkler pod nazivom Neka pitanja o imovinskim odnosima bračnih drugova u hrvatskom i talijanskom obiteljskom pravu. Sažetak članka navodi:

U radu će se analizirati neka pitanja o imovinskim odnosima bračnih drugova u hrvatskom i talijanskom obiteljskom pravu. Ponajprije će se razmotriti postojeće uređenje imovinskih odnosa bračnih drugova u hrvatskom obiteljskom pravu. Zatim će se domaća pravna rješenja usporediti s talijanskim obiteljskim zakonodavstvom u kontekstu uređenja imovinskih odnosa u obitelji, ističući najvažnija pitanja koja se javljaju u praktičnoj primjeni obiteljskopravnih rješenja. U nastavku rada autorice će na temelju pronađenih odgovora, komparativnom metodom istraživanja, pokušati prepoznati prednosti i nedostatke dvaju nacionalnih zakonodavnih okvira u kontekstu imovinskih odnosa u braku te priupitati se je li potrebno dodatno razraditi ovo područje. O rezultatima provedene analize će se u završnom dijelu rada promišljati u svjetlu stupanja na snagu dviju europskih Uredaba o imovinskopravnim odnosima bračnih drugova i registriranih partnera, kojima će se pojaviti novi pravni izazovi vezani za rješavanje različitih pitanja uređenja imovinskih odnosa u obiteljima s prekograničnim implikacijama. U zaključcima će autorice ponuditi moguća rješenja kojima bi se dodatno unaprijedila postojeća uređenja imovinskih odnosa u obitelji s posebnim naglaskom na prekograničnu dimenziju tih odnosa.

Ovaj rad bio je predstavljen na travanjskoj konferenciji u Poreču o čemu je ranije objavljena vijest. Članak je u cjelovitosti dostupan u otvorenom pristupu ovdje.