Objavljen rad Ivane Kunde o uredbama o imovini bračnih drugova i registriranih partnera

10 travnja 2019

 

U časopisu Hrvatska pravna revija, broj 3 (ožujak) iz 2019., objavljen je članak pod nazivom "Novi međunarodnoprivatnopravni okvir imovine bračnih i registriranih partnera u Europskoj uniji: polje primjene i nadležnost" čija je autorica članica tima PSEFS s Pravnog fakulteta u Rijeci, izv. prof. dr. sc. Ivana Kunda. U opisu članka stoji: 

Dana 29. siječnja 2019. na snagu je stupio ne samo novi hrvatski Zakon o međunarodnom privatnom pravu nego i dvije uredbe koje se odnose na međunarodnoprivatnopravna pitanja bračnoimovinskog režima i imovinskih posljedica registriranih partnerstava. S obzirom na to da će tim propisima biti zahvaćen rad sudova, odvjetnika i javnih bilježnika, važno je skrenuti pozornost na područja primjene tih propisa i podsjetiti na bitna pravila koja se odnose na nadležnost, mjerodavno pravo te priznanje i ovrhu oduka u tim predmetima. U ovom radu naglasak je na pitanjima s kojima će se nadležna tijela susresti na samom početku postupanja u ovim vrstama predmeta, području primjene uredbi i pitanju međunarodne nadležnosti.