Partnerji

Partnerstvo med Univerzo v Camerinu, Univerzo na Reki, Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Almeriji, Lithuanian Centre for Social Sciences” združuje institucije z bogatimi izkušnjami na področju civilnega prava, ki delujejo na nacionalni in mednarodni ravni ter so zavezane k razvoju pravne znanosti. Zahvaljujoč posebnim veščinam, se konzorcij partnerjev odlično dopolnjuje pri izpolnjevanju zadanih nalog. Izbira partnerjev temelji na dveh simetričnih kriterijih: na eni strani dve ”novi” državi članici (Slovenija in Hrvaška) in na drugi strani dve ”stari” članici (Italija in Španija). Za vse omenjene države so značilne posebnosti pri urejanju družinskega in dednega prava. Projekt je zasnovan na znanem evropskem motu ”povezani v različnosti” in je namenjen prepoznavanju skupnih rešitev na evropski ravni, ob hkratnem spoštovanju nacionalnih ureditev in posebnosti. Prav razlike v nacionalnih ureditvah pa so tudi podlaga za razvoj inovativnih rešitev pri regulaciji premoženjskih razmerij v čezmejnih družinah. Ekipe posameznih partnerjev združujejo strokovnjake na področju civilnega, gospodarskega, družinskega in mednarodnega zasebnega prava, kot tudi prava EU, civilnega procesnega prava in prava socialne varnosti. Skupina Univerze v Camerinu vključuje tudi strokovnjaka podatkovne znanosti, ki bo nudil svojo podporo pri načrtovanju in realizaciji zbiranja podatkov na tehnološki platformi. Vse sodelujoče institucije imajo tudi izkušnje s sodelovanjem v projektnih aktivnostih na mednarodni, EU in nacionalni ravni. Zanje je značilno zavedanje o pomembnosti skupnega znanstvenega delovanja, ki omogoča vzajemno sodelovanje in spodbuja znanstveni dialog z namenom reševanja pravnih problemov. Partnerji so v preteklosti že sodelovali in so povezani z dvostranskimi akademskimi sporazumi in/ali Erasmus+ sporazumi. Vsi partnerji so vzpostavili tudi lokalno in nacionalno partnerstvo s svojimi deležniki, ki je ključno za uspešno izvedbo ciljev in idej, ki so si jih partnerji zadali pri projektu.

Naši partnerji