Rezultati

- Z izobraževanjem in usposabljanjem pravnih strokovnjakov (iz prakse), prispevati k učinkoviti uporabi prava EU za čezmejne pare v njihovih premoženjskih razmerjih.

- Razvoj e-usposabljanj, drugih programov izobraževanja in učnih gradiv, zlasti o pravilni uporabi Uredbe Sveta (EU) 2016/1103 in Uredbe Sveta (EU) 2016/1104.

- Razvoj pilotnega programa e-usposabljanja MOODLE in z njim povezanega programa MOOC (angl. Massive On-Line Course), namenjenega samostojnemu učenju (angl. self-learning), ki je na voljo na platformi EDUOPEN.

- Izboljšati splošnego in strokovno znanje o premoženjskih režimih v EU in pospeševati t. i. evropsko pravno kulturo v zadevah družinskega prava in sicer na podlagi trajnostnih in dolgoročno dostopnih tehnologij e-učenja.

 • Monografija EU-FamPro

  Monografija EU-FamPro Book je elektronska, večjezična publikacija, ki bralcem ponuja sistematično analizo področnih, t. i. dvojnih Uredb (angl. Twin Regulations), in sicer analizo o veljavnem pravu, pristojnosti, čezmejnem upravljanju in medsebojnem vplivu različnih instrumentov EU v družinskih in civilnih zadevah.

 • Produkcija video paketov in video simulacije

  V okviru projekta se pripravlja več video posnetkov, predavanj in video intervjujev, da bi pravnim strokovnjakom ponudili specifična znanja in področne izkušnje. Projektni partnerji bodo upoštevali skupne tehnične zahteve, standarde in osnovne, skupne značilnosti EU-FamPro.

 • EU-FamPro MOODLE e-usposabljanje

  Platforma MOODLE je gostitelj projektnih aktivnosti e-usposabljanj in z njimi povezanih drugih dejavnosti ter gradiv. Projektni skupini in usposabljanjcem ponuja potrebno tehnično integracijo za uspešno izvajanje vseh projektnih aktivnosti in nalog.

 • MOOC v okviru odprtodostopne platforme EDUOPEN

  EDUOPEN predstavlja vezni člen med platformo MOODLE in njenim programom e-usposabljanja in vsemi aktivnostmi, ki spadajo v kategorijo samoučenja (angl. self-learning). Platforma je zasnovama odprtodostopno, s čimer bo olajšan interaktiven dialog med pravnimi strokovnjaki, ki sodelujejo v okviru EU-FamPro.

 • Grafična podoba, spletno mesto in družabna omrežja, Promocija

  Grafična podoba, spletno mesto in družabna omrežja: EU-FamPro je zasnovan skladno s skupno grafično podobo, ki jo uporabljajo vsi partnerji projekta. Tako se med drugim omogoči njegova večja prepoznavnost med pravosodnimi in drugimi pravnimi strokovnjaki.

   

  Promocija: EU-FamPro domuje na dostopni, za uporabnika privlačni in večjezični spletni strani, ki uporabniku, naj bo to področni pravni strokovnjak ali, preprosto, vsak državljan EU, ponuja strnjen pregled projektnih ciljev, končnih rezultatov in strokovnih vsebin. Poleg spletne strani so člani ekipe EU-FamPro prisotni v družabnih omrežjih, kot so LinkedIn, Facebook itd.