observatorij

Observatorij za evropsko družinsko in dedno pravo (angl. Observatory on European Family and Succession Law), ustanovljen pri Univerzi v Camerinu (Italija), predstavlja mednarodno mrežo fakultet in drugih institucij, namenjeno izmenjavi formalnih informacij, dokumentov in drugih vsebin s področja dednega in družinskega prava.
Ob Univerzi v Camerinu je v mrežo vključena še Univerza v Almeriji (Španija), pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in Univerze na Reki (Hrvaška) ter italijanska Fundacija »Scuola di Alta Formazione Giuridica«. Observatorij posveča posebno pozornost pravnim izzivom, s katerimi se srečujejo t. i. čezmejni pari, s čimer spodbuja področne pravne kulture in širše družbene ozaveščenosti. Zamisel o vzpostavitvi mreže, ki bi lahko razvijala študijske in raziskovalne dejavnosti na področju družinskega in dednega prava z evropskimi elementi, se je porodila iz izkušenj, ki so jih ustanovitelji Observatorija pridobili v okviru evropskega projekta „Personalizirana rešitev v evropskem družinskem in dednem pravu“(800821-JUST-AG-2017 / JUST-JCOO-AG-2017; angl. Personalized Solution in European Family and Succession Law). Vzpostavitev zavezništva med univerzami in drugimi institucijami, ki so že izkusile lepoto skupnega raziskovalnega dela v mednarodnem okolju, je bila osnova sporazuma o sodelovanju, ki je bil uradno predstavljen na uvodni konferenci 20.
oktobra 2020. Naloga observatorija je spodbujati srečanja z institucijami, pa tudi s pravnimi strokovnjaki, pripravljenimi poglobljeno pristopiti k osrednjim vprašanjem in izzivom evropskega družinskega in dednega prava. Na oktobrskem (2020) srečanju Observatorija sta s slednjim sodelovali tudi naslednji instituciji:

Comites - München in AIAF Umbria.
Observatorij je vselej odprt za sodelovanje z novimi raziskovalnimi in strokovnimi organizacijami, individualnimi strokovnjaki in akademiki iz različnih držav članic Evropske unije, saj ne nazadnje predstavlja osrednjega partnerja dejavnostim, ki jih razvija mednarodni projekt EU-FamPRO. Ne oklevajte, več informacij je dostopnih prof. Lucii Ruggeri na
lucia.ruggeri@unicam.it