Aktivnosti

  • Oblikovanje pilotnega e-tečaja MOODLE, njegov preizkus in postopen razvoj.

  • Oblikovanje vsebin, materialov in podpornih gradiv za e-usposabljanja (npr. Orodja za samoocenjevanje) in video produkcijo (npr. spletni seminarji, video posnetki).

  • Priprava e-knjige EU-FamPro.

  • Vzpostavitev okolja za e-usposabljanje MOODLE (omogočanje dostopa pravnim strokovnjakom) in njegovo izvajanje z zagotavljanjem ustreznih listin ob nadzoru kakovosti.

  • Oblikovanje okolja za samostojno učenje (angl. self-learning) MOOC in njegov postopni razvoj ter izvajanje v okviru platforme za samostojno učenje (EDUOPEN) s t. i. tehnično migracijo vsebin s platforme MOODLE.

  • Javni seminarji in konference.

  • Razširjanje in promocija dogodkov ter druge dejavnosti.