Projekt

Cilj projekta je omogočiti dostop do orodij za ozaveščanje o treh novih zakonodajnih instrumentih, ki se nanašajo na vprašanja premoženjskih razmerij v čezmejnih družinah, in zlasti o posebnih mehanizmih, ki zagotavljajo večjo pravno varnost transnacionalnih družin, ko gre za njihove premoženjske odnose.

Povezane vsebine

Opis projekta

EU-FamPro (angl. E-training on EU Family Property Regimes) je moč najbolje opisati kot mednarodni projekt na širšem področju družinskega prava, katerega namen je zagotoviti dolgoročno učinkovito uporabo prava EU za čezmejne pare …

Aktivnosti

Oblikovanje pilotnega e-tečaja MOODLE, njegov preizkus in postopen razvoj. Oblikovanje vsebin, materialov in podpornih gradiv za e-usposabljanja (npr. Orodja za samoocenjevanje) in video produkcijo (npr. …

Rezultati

- Z izobraževanjem in usposabljanjem pravnih strokovnjakov (iz prakse), prispevati k učinkoviti uporabi prava EU za čezmejne pare v njihovih premoženjskih razmerjih. - Razvoj e-usposabljanj, drugih programov izobraževanja in …