• Home
  • Novice
  • Začetek uporabe Družinskega zakonika

Začetek uporabe Družinskega zakonika

Začetek uporabe Družinskega zakonika

Z današnjim dnem se začenja uporabljati Družinski zakonik, ki je bil sprejet 21. marca 2017. Novosti, ki jih prinaša, se med drugim kažejo tudi na področju premoženjskih razmerij med zakonci in zunajzakonskimi partnerji, ob upoštevanju določb Zakona o partnerski zvezi pa vpliva tudi na premoženjska razmerja partnerjev v partnerski zvezi. Nova ureditev zakoncema omogoča, da s sklenitvijo pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij odstopita od zakonitega premoženjskega režima in svoja premoženjska razmerja uredita drugače. Reformo družinskega prava pomembno dopolnjuje tudi sprejetje novega Zakona o nepravdnem postopku, ki se prav tako začne uporabljati na današnji dan.

15 april 2019