• Home
  • Novice
  • Uporaba 6. člena Uredbe o premoženjskih razmerjih zakoncev: nizozemska sodna …

Uporaba 6. člena Uredbe o premoženjskih razmerjih zakoncev: nizozemska sodna praksa

Dne 16. marca 2021 je pritožbeno sodišče v Arnhem-Leeuwardenu (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden) odločilo o pritožbi v zadevi št. 200.277.891 / 01 (ECLI: NL: GHARL: 2021: 2490) o delitvi skupnega premoženja (stanovanjska hiša) nekdanjih zakoncev. Par se je leta 2004 poročil v Nigeriji in se ločil leta 2011 (ločitev je potrjena s sodno odločbo). Po ločitvi je skupno premoženje zakoncev na Nizozemskem ostalo nerazdeljeno. Nekdanja žena (živeča na Nizozemskem) je nato vložila zahtevo za njegovo razdelitev. 

Pritožbeno sodišče je ugotovilo, da ima nekdanji mož nigerijsko državljanstvo, da ne prebiva na Nizozemskem in da (najverjetneje) živi v Nigeriji. Na podlagi teh okoliščin je sodišče sklenilo, da zadeva vsebuje čezmejne elemente, zaradi česar je sodišče po uradni dolžnosti dolžno odločiti o svoji (ne)pristojnosti za spor. 

V konkretnem primeru je žena zahtevala delitev hiše, ki sodi v premoženjsko skupnost, ki je že prenehala. Tak zahtevek spada na materialno področje uporabe (člen 1) Uredbe Sveta (EU) 2016/1103 o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju pristojnosti, prava, ki se uporablja, ter priznavanja in izvrševanja odločb na področju premoženjskih razmerij med zakoncema. Ker je bil zahtevek na sodišče vložen po 29. januarju 2019, so izpolnjeni pogoji glede časovne uporabe Uredbe (člen 69/I). Nadalje je sodišče opozorilo na (nepisano) univerzalno formalno področje uporabe glede pristojnosti, zaradi česar za njeno uporabo ni bistveno, da zadevna država (Nigerija) ni država članica Evropske unije. Na podlagi tega se je sodišče odločilo, da bo z uporabo Uredbe o premoženjskih razmerjih zakoncev preverilo pristojnost nizozemskih sodišč za konkretni spor. 

Ker se vprašanje premoženjskega razmerja med zakoncema obravnava ločeno od postopka za razvezo zakonske zveze (in se člen 5 Uredbe o premoženjskih razmerjih zakoncev tako ne uporabi), je sodišče ugotovilo, da je treba pristojnost določiti v skladu z njenim členom 6(b). Slednji določa pravilo, v skladu s katerim so za odločanje v sporih glede premoženjskih razmerij zakoncev pristojna sodišča države članice, na katere ozemlju sta imela zakonca zadnje običajno prebivališče, če eden od zakoncev še vedno prebiva tam v času, ko sodišče začne postopek. Sodišče je ugotovilo, da čeprav stranki ob začetku sodnega postopka nista imeli skupnega običajnega prebivališča (bodisi na Nizozemskem bodisi v drugi državi članici EU), so pristojna nizozemska sodišča, saj sta imela zakonca tam zadnje običajno prebivališče, pritožnica pa še zmeraj prebiva tam.

11 avgust 2021