• Home
  • Novice
  • Nedavna odločba nizozemskega sodišča o časovnih mejah uporabe Uredbe Sveta (EU) …

Nedavna odločba nizozemskega sodišča o časovnih mejah uporabe Uredbe Sveta (EU) 2016/1103

Uredba Sveta (EU) 2016/1103 o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju pristojnosti, prava, ki se uporablja, ter priznavanja in izvrševanja odločb na področju premoženjskih razmerij med zakoncema in Uredba Sveta (EU) 2016/1104 o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju pristojnosti, prava, ki se uporablja, ter priznavanja in izvrševanja odločb na področju premoženjskopravnih posledic registriranih partnerskih skupnosti, sta pričeli veljati 29. 1. 2019. Čeprav je od tedaj minilo relativno malo časa, so nacionalna sodišča držav članic (DČ) že sprejela odločbe, ki pomagajo razumeti nekatere posebnosti obeh Uredb, v tem primeru o mejah časovne uporabe Uredb.

Okrožno sodišče v Haagu (Rechtbank Den Haag) je 23. junija 2021 objavilo odločbo v zadevi št. C / 09 /612056 / HA ZA 21-469, ki se nanaša na vprašanje delitve skupnega premoženja (hiše) zakoncev, ki sta se poročila v Maroku. Sodišče je ugotovilo, da poleg pristojnosti po Uredbi 1215/2012 (Bruselj I bis), ker ima toženec stalno prebivališče na Nizozemskem, vprašanje pristojnosti v tej zadevi ureja tudi Uredba 2016/1103. V skladu s Členom 6 je pristojno sodišče DČ, na ozemlju katere imata zakonca običajno prebivališče v času, odločanja sodišča. Sodišče je navedlo, da je pristojno ne glede na to, katera od obeh Uredb se uporablja.

V zvezi z veljavno zakonodajo, natančneje, glede uporabe Uredbe 2016/1103, se sodišče ni strinjalo s pritožnikom in navedlo, da se Uredba uporablja le za sprožene sodne postopke, za verodostojne listine in sodne sporazume, sklenjene 29. 1. 2019 ali pozneje. Ker sta bili stranki v zadevi poročeni od 15. 11. 1988, zadeva sodi na področje uporabe Uredbe 2016/1103. Sodišče je ugotovilo, da je delitev premoženja zakoncev potrebno izvesti glede na pravila nizozemskega prava kot prava skupnega državljanstva zakoncev (samo en zakonec ima maroško državljanstvo).

di Arnoldas Rutkauskas

4 avgust 2021