SEKCIJA POSVEČENA PSEFS V OKVIRU MEDNARODNEGA ZNANSTVENEGA KOLOKVIJA NA REKI

4 julij 2019

Severnojadranski znanstveni kolokvij – aktualne pravne teme (Giornata di studio del Nord Adriatico – Temi giuridici di attualità) se bo odvijal 4. julija 2019 na Pravni fakultete na Reki (PRAVRI). Udeležili se ga bodo izkušeni mladi raziskovalci, ki bodo razpravljali o aktualnih vprašanjih iz prakse in teorije.

Dogodek odraža tudi vse intenzivnejše raziskovalno sodelovanje PRAVRI z raziskovalnimi institucijami v Italiji in Sloveniji, ki med drugim izvira iz projektov JUSTICE, tudi projekta PSEFS. Kolokvij bo tako ponudil nadaljnjo priložnost za regionalno povezovanje.

PSEFS sekcija bo posvečena temam s področja evropskega družinskega in dednega prava. Vodila jo bo članica PSEFS raziskovalne ekipe, doc. dr. Sandra Winkler.

Kolokvij bo potekal v italijanskem jeziku. Program in povzetki prispevkov so dostopni tukaj.

Več informacij o dogodku najdete tudi na Facebook-u!