PREDLOG UREDBE EU O VARSTVU ODRASLIH V ČEZMEJNIH PRIMERIH

31 maj 2023

Z našimi sledilci želimo deliti nov predlog uredbe EU o o varstvu odraslih v čezmejnih primerih: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_23_2955