Članek Jerce Kramberger Škerl o pravilih o pristojnosti v Premoženjskih uredbah

18 februar 2022

Jerca Kramberger Škerl, izredna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, je v Zborniku Pravne fakultete Univerze na Reki objavila nov prispevek z naslovom International jurisdiction under the EU property regimes regulations: bringing coherence into cross-border couples’ property disputes. Članek nudi temeljito analizo pravil o pristojnosti v Premoženjskih uredbah. Do njega lahko prosto dostopate na sledečem URL naslovu: https://hrcak.srce.hr/clanak/394184.