• Home
  • Dogodki in članki
  • Članek Agnė Limantė je bil objavljen v ugledni reviji s področja mednarodnega …

Članek Agnė Limantė je bil objavljen v ugledni reviji s področja mednarodnega zasebnega prava

22 oktober 2021

Agnė Limantė, raziskovalka Pravnega inštituta litovskega centra za družbene vede in raziskovalka pri projektu EU-FamPro, je nedavno objavila članek v ugledni reviji Journal of Private International Law. V svojem prispevku z naslovom »Prorogacija pristojnosti in izbira prava v družinskem pravu EU: krmarjenje po labirintu pravil« raziskovalka analizira obseg načela avtonomije v različnih evropskih instrumentih mednarodnega zasebnega družinskega prava.

Članek dr. A. Limantė obravnava možnost, da stranke izberejo sodišče in pravo, ki se uporablja v čezmejnih družinskih zadevah (v primerih prekinitve zakonskih vezi, starševske odgovornosti, glede preživnin in delitve premoženja). Avtorica skozi študije primerov analizira, ali so določbe, ki dovoljujejo avtonomijo strank v družinskih predpisih EU, dosledne in dovolj široke, da lahko stranke najdejo rešitev, ki najbolj ustreza njihovim interesom.

Celoten članek v angleškem jeziku je na voljo tukaj.