Članek doc. dr. Neže Pogorelčnik Vogrinc o kolizijskih pravilih v Uredbi 2016/1103

14 februar 2020

V Zborniku Pravne fakultete Univerze na Reki je bil objavljen članek doc. dr. Neže Pogorelčnik Vogrinc z naslovom Applicable Law in Matrimonial Property Regime Disputes

Prispevek predstavlja ureditev Uredba Sveta (EU) 2016/1103 z dne 24. junija 2016 o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju pristojnosti, prava, ki se uporablja, ter priznavanja in izvrševanja odločb na področju premoženjskih razmerij med zakoncema glede prava, ki se uporablja. Ugotavlja, da se z novo evropsko ureditvijo zakoncema in sodišču olajšuje pot do določitve prava, ki se uporablja, ter ocenjuje ustreznost v Uredbi 2016/1103 za to predvidenih naveznih okoliščin. Nadalje problematizira presojo slednjih v trenutku sklenitve zakonske zveze, in ugotavlja, da je njihova izključitev težko dosegljiva. Navezne okoliščine primerja s tistimi, ki jih za tovrstne spore predvideva slovensko in hrvaško mednarodno zasebno pravo in v teoriji in na praktičnih primerih prikazuje in ugotavlja razlike, do katerih bo prišlo zaradi nove evropske ureditve. Prispevek nadalje ugotavlja, da bo z institutom dogovora o pravu, ki se uporablja, v praksi prišlo do mnogoterih težav, ter ponuja možne rešitve zanje. Prispevek na relevantnih delih primerja ureditev Uredbe 2016/1103 z ureditvijo drugih primerljivih evropskih uredb ter aktualno sodno prakso SEU, prispevek pa se primarno osredotoča na spremembe do katerih bo zaradi uporabe Uredbe 2016/1103 prišlo pred sodišči Republike Slovenije in Republike Hrvaške.

Članek je dostopen na povezavi ter v priponki.