• Home
  • Observatorija

Observatorija

„Europos šeimos ir paveldėjimo teisės observatorija“ (toliau – Observatorija), įsikūrusi Kamerino universitete Italijoje, yra Kamerino universiteto, Almerijos universiteto (Ispanija), Rijekos universiteto Teisės fakulteto (Kroatija), Liublianos universiteto (Slovėnija) ir „Mokymo centro „Alta Formazione Giuridica“ fondas“ įsteigtas tinklas.

Tinklo paskirtis – dalintis informacija, dokumentais ir kita su šeimos bei paveldėjimo teisiniais klausimais susijusia medžiaga. Observatorija, skatindama teisinę ir socialinę kultūrą su tarpvalstybinių šeimų gyvenimu susijusiose srityse, ypatingą dėmesį būtent ir skiria tokių porų klausimams.

Tokio bendradarbiavimo tinklo, kuris galėtų vykdyti tyrimus ir mokymus Europos šeimos ir paveldėjimo teisės klausimais, idėja gimė Observatorijos įkūrėjams vykdant Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Individualus sprendimas Europos šeimos ir paveldėjimo teisėje“ (angl. Personalized Solution in European Family and Succession Law), Nr. 800821-JUST-AG-2017/JUST-JCOO-AG-2017.

Siekis suburti universitetų, vertinančių tyrimus, atliekamus bendradarbiaujant su kitų valstybių įstaigomis, tinklą įgavo pagrindą 2020 m. spalio 20 d. vykusios konferencijos metu pasirašius Bendradarbiavimo susitarimą.

Observatorijos tikslas – skatinti bendradarbiavimą su institucijomis, teisės srities profesionalais, suinteresuotais gilinti savo Europos šeimos ir paveldėjimo teisės žinias.

Žemiau išvardytos organizacijos prisideda prie bendradarbiavimo su Observatorija:

Comites – Miunchenas

AIAF Umbria – Italijos šeimos ir vaiko teisių advokatų asociacijos Umbrijos filialas

Observatorija kviečia jungtis Europos valstybių tyrimų centrus, profesines organizacijas, teisės srities profesionalus ir mokslininkus, nes kiekvienas partneris yra svarbus vystant EU-FamPro projektą.

Daugiau informacijos Jums gali suteikti prof. Lucia Ruggeri (el. p. lucia.ruggeri@unicam.it).

Nedvejokite kreiptis!