Rezultatai

 • Teisės profesionalams patobulinus žinias bus veiksmingiau taikomi ES šeimos teisės instrumentai tarptautinių porų turtiniuose santykiuose.

 • Vadinamųjų „Dvynių“ reglamentų Nr. 1103/2016 ir Nr. 1104/2016 taikymo e. mokymosi kursai, mokymų programos ir mokymosi medžiaga.

 • Sukurtas bandomasis MOODLE e. mokymosi kursas ir, remiantis jo pagrindu, MOOC (angl. Massive On-Line Course) savarankiško nuotolinio mokymosi kursas, kurį bus galima rasti EDUOPEN platformoje.

 • Pasitelkus tvarias ir ilgalaikes e. mokymosi technologijas bus įgytos išsamesnės ekspertinės žinios apie ES turto teisinius režimus, pagerės Europos teisinė kultūra tarptautinių bylų sprendimo klausimais.

 • EU-FamPro mokymų gairės

  EU-FamPro mokymų gairės yra vienas iš svarbiausių projekto mokymų komiteto parengtų dokumentų, kurį sudaro bandomojo kurso planas, vertinimo strategijos ir kt.

 • EU-FamPro straipsnių rinkinys

  EU-FamPro straipsnių rinkinys – elektroninis daugiakalbis leidinys (knyga), savo skaitytojams siūlantis sistemingą vadinamųjų „Dvynių“ reglamentų analizę. Jame aptariami jurisdikcijos, taikytinos teisės, pagrindinių ES priemonių šeimos ir civilinėse bylose sąveikos bei kiti klausimai.

 • Pagalbinė mokymų kursų medžiaga

  Pagalbinė mokymų kursų medžiaga – paskaitų užrašai (skaidrės, atrinkti straipsniai, testai ir kita medžiaga), skirti interaktyviam individualiam, savarankiškam mokymuisi.

 • EU-FamPro praktinių užduočių knyga

  EU-FamPro praktinių užduočių knyga (angl. Case book) – atviros prieigos elektroninis leidinys, kuriame pateikiami vadinamųjų „Dvynių“ reglamentų taikymo praktiniai atvejai.

 • Mokymų vaizdo įrašai

  Projekto metu parengti vaizdo įrašai suteiks specifinių žinių ir praktinės patirties teisės specialistams.

 • Savarankiško nuotolinio mokymosi kursas (MOOC) EDUOPEN platformoje

  EDUOPEN sujungs e. mokymosi kursą MOODLE platformoje bei visas kitas veiklas, priskiriamas savarankiško mokymosi kategorijai. Šis atviros prieigos sąlygomis sukurtas savarankiško nuotolinio mokymosi kursas skatins interaktyvų teisės specialistų, įsitraukusių į EU-FamPro projektą, dialogą.

 • Projekto sklaida

  Projekto vaizdinis identitetas, internetinė svetainė bei socialiniai tinklai. EU-FamPro individualizuotą, bendrą vizualinį identitetą naudoja visi projekto partneriai, kad teisės specialistai galėtų matyti ir atpažinti projektą.

   

  Sklaida. EU-FamPro lengvai prieinamame, vizualiai priimtiname ir daugiakalbiame tinklalapyje vartotojui pateikiamas glaustas projekto tikslo, rezultatų aprašymas, viso turinio apžvalga, suprantama tiek teisininkams, tiek kiekvienam ES piliečiui. Šalia tinklalapio, EU-FamPro komandos nariai skelbia informaciją socialiniuose tinkluose, tokiuose kaip „LinkedIn“, „Facebook“ ir kt., kad būtų didinamas projekto matomumas ir pripažinimas.