Projekto aprašymas

Tarptautinio šeimos teisės srities projekto „E. mokymai apie Europos Sąjungos reglamentus dėl tarptautinių porų turto teisinių režimų“ (EU-FamPro) tikslas – prisidėti prie veiksmingo ES teisės taikymo tarpvalstybinėms poroms jų turtinių santykių srityje tiek kasdieniame gyvenime, tiek ir galimo teismo proceso metu.

Projektas grindžiamas šiuolaikiniais ir novatoriškais švietimo ir mokymo metodais, tokiais kaip MOODLE e. mokymosi arba MOOC savarankiško mokymosi kursai. Šios priemonės įgalina efektyviai teikti specializuotas teisines žinias sutuoktinių tarpvalstybinių turtinių santykių srities specialistams.

EU-FamPro yra sėkmingai užbaigto projekto „Individualizuoti sprendimai Europos šeimos ir paveldėjimo teisėje“ (angl. Personalized Solution in European Family and Succession Law, PSEFS) tęsinys, kiek labiau orientuotas į praktikus bei jų mokymus. EU-FamPro remiasi išsamiais PSEFS tyrimų rezultatais, paversdamas juos plačia, bet į praktikus orientuota internetine mokymų programa teisės specialistams (pvz., teisininkams, notarams, mediatoriams, teisėjams).

2021 m. balandžio mėn. prasidėjęs ir dvejus metus truksiantis EU-FamPro projektas kaip ir jo pirmtakas finansuojamas pagal Europos Sąjungos „Teisingumo“ programą. Projekto konsorciumą sudaro: Lietuvos socialinių mokslų centras (Lietuva), Almerijos universitetas (Universidad de Almería, Ispanija), Liublianos universitetas (Univerza v Ljubljani, Slovėnija), Rijekos universiteto Teisės fakultetas (Sveučilište u Rijeci, Pravni Fakultet, Kroatija) ir projekto koordinatoriai Kamerino universitetas (Università degli Studi di Camerino, Italija).

Teisės srities aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų organizacijos projekte dalyvauja neatsitiktinai. Įgyvendindamos EU-FamPro šios institucijos parengs aukšto lygio teisės specialistams adaptuotus kursus, mokymų renginius ir pagalbinę mokymų kursų medžiagą, pateikdamos ją darniu, ilgalaikiu elektroniniu formatu.

Jau beveik prieš dvidešimt metų, dar 2002 m., daugiau nei 5 milijonai ES piliečių gyveno ne savo pilietybės valstybėje narėje, o maždaug 2,5 milijono nekilnojamojo turto objektų priklausė sutuoktiniams kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje jie gyvena (Žalioji knyga, COM (2006), 400 galutinis, p. 3). Be to, remiantis 2015 m. Eurostato duomenimis, ne mažiau kaip 4,7 milijono žmonių persikėlė į vieną iš (tuometinių) ES-28 valstybių, o iš jų 2,3 mln. aktyviai judėjo ir Sąjungos viduje. Taigi akivaizdu, jog ES egzistuoja daugybė tarptautinių šeimų ar porų, kurioms reikia teisinio saugumo, leidžiančio numatyti savo teises ir pareigas tarpvalstybinėse situacijose. Teisinį aiškumą ir nuspėjamumą galima užtikrinti tik tuo atveju, jei teisės specialistų, taikančių vadinamuosius „Dvynių“ reglamentus Nr. 1103/2016 ir Nr. 1104/2016, žinios bei įgūdžiai bus puikūs. Būtent jiems tobulinti ir skirtos EU-FamPro projekto metu sukurtos įvairios mokymosi priemonės, ilgainiui užtikrinsiančios vienodai ir skaidriai taikomą ES teisę.