Veiklos

  • E. mokymosi bandomojo kurso MOODLE platformoje sukūrimas ir laipsniškas jo tobulinimas.

  • E. mokymosi kursų temų, pagalbinės mokymų kursų medžiagos (pvz., įsivertinimo įrankių) parengimas, vaizdo įrašų (pvz., internetinių seminarų) sukūrimas.

  • EU-FamPro straipsnių rinkinio parengimas.

  • E. mokymosi kurso MOODLE platformoje sukūrimas, prieigos teisės specialistams suteikimas, bandomojo kurso vykdymas suteikiant dalyvio pažymėjimus ir užtikrinant kokybės kontrolę.

  • Savarankiško nuotolinio mokymosi kurso (MOOC) sukūrimas EDUOPEN platformoje ir laipsniškas jo tobulinimas, naudojant „techninę migraciją“ iš MOODLE platformos.

  • Vieši seminarai ir konferencijos.

  • Projekto sklaidos ir viešinimo renginiai bei kita veikla.