Reglamento dėl sutuoktinių turto teisinių režimų 6 straipsnio taikymas: Nyderlandų teismo sprendimas

3 rugpjūtis 2021

2021 m. kovo 16 d. Arnhemo-Leuvardeno apeliacinis teismas (ol. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden) (Nyderlandai) priėmė sprendimą byloje Nr. 200.277.891/01 (ECLI:NL:GHARL:2021:2490) dėl dviejų buvusių sutuoktinių bendro turto padalijimo. Pora 2004 m. susituokė Nigerijoje, o 2011 m. išsiskyrė (skyrybos patvirtintos teismo sprendimu). Su prašymu dėl bendro buvusių sutuoktinių gyvenamojo namo, esančio Olandijoje, padalijimo į teismą kreipėsi Olandijoje gyvenanti buvusi sutuoktinė.

Kadangi atsakovas (buvęs sutuoktinis) turi Nigerijos pilietybę bei, tikėtina, ten ir gyvena, byla yra tarpvalstybinio pobūdžio. Taip pat teismas konstatavo, kad ieškinys patenka į Reglamento 1103/2016 taikymo sritį, nes buvo pateiktas po 2019 m. sausio 29 d. Be to, Arnhemo-Leuvardeno apeliacinis teismas priminė, kad minėtas reglamentas taikytinas nepaisant to, kad susijusi šalis (Nigerija) nėra ES valstybė narė.

Kadangi sutuoktinių turto teisinio režimo klausimas nagrinėjamas atskirai nuo santuokos nutraukimo bylos, Reglamento 5 straipsnis negalėjo būti taikomas. Atsižvelgdamas į tai, teismas nusprendė, kad jurisdikcija turi būti nustatoma vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio b punktu. Pagal jį, jurisdikciją priimti sprendimą sutuoktinių turto teisinio režimo klausimu turi valstybės narės, kurios teritorijoje buvo sutuoktinių paskutinė įprastinė gyvenamoji vieta (jei kreipimosi į teismą metu vienas iš jų ten tebegyvena), teismai. Aptariamos bylos atveju jos iškėlimo metu ginčo šalys neturėjo bendros įprastinės gyvenamosios vietos (nei Nyderlanduose, nei kitoje ES valstybėje narėje). Visgi teismas konstatavo, kad jam yra žinoma, jog paskutinė buvusių sutuoktinių įprastinė gyvenamoji vieta buvo Nyderlanduose (ten vis dar gyveno ir apeliantė), todėl, pasak teismo, nustatant jurisdikciją turi būti taikomas būtent Reglamento 1103/2016 6 str. b punktas.

 

Parengė Arnoldas Rutkauskas