„Dvynių" reglamentų taikymas ES valstybių narių nacionalinių teismų praktikoje: naujas Olandijos teismo sprendimas

12 liepa 2021

Tarybos reglamentas dėl sutuoktinių turto teisinių režimų (2016/1103) bei Reglamentas dėl registruotų partnerysčių turtinių pasekmių (2016/1104) įsigaliojo 2019 m. sausio 29 d. Nors nuo realaus reglamentų veikimo praėjo gan trumpas laiko tarpas, tačiau per jį jau pradėjo rastis ES valstybių narių teisminės praktikos, kuri padeda labiau suprasti „Dvynių“ reglamentų taikymo ypatumus.

2021 m. birželio 23 d. Hagos apylinkės teismas (ol. Rechtbank Den Haag) priėmė sprendimą byloje Nr. C / 09 / 612056 / HA ZA 21-469, kurioje nagrinėjo dviejų sutuoktinių, sudariusių santuoką Maroke, bendro turto (gyvenamojo namo) padalijimo klausimą. Teismas pažymėjo, kad, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1215/2012 (Briuselis I bis) 4 straipsniu, jis turi jurisdikciją nagrinėti bylą, nes atsakovo nuolatinė gyvenamoji vieta yra Nyderlanduose, tačiau tuo pat metu jurisdikcijos nustatymo klausimą šioje byloje reglamentuoja ir Tarybos reglamentas 2016/1103, pagal kurio 6 str. jurisdikciją turi valstybės narės, kurios teritorijoje kreipimosi į teismą momentu yra sutuoktinių įprastinė gyvenamoji vieta, teismas. Taigi teismas pasisakė, jog turi jurisdikciją, neatsižvelgiant į tai, kuris iš šių dviejų reglamentų yra taikomas.

Taikytinos teisės klausimo srityje Hagos apylinkės teismas nesutiko su ieškovu dėl Reglamento 2016/1103 taikymo bei nurodė, kad jis taikomas tik nuo 2019 m. sausio 29 d. pradėtiems teismo procesams, oficialiai parengtiems ar užregistruotiems autentiškiems dokumentams ir patvirtintiems ar sudarytiems teisminiams susitarimams. Kadangi bylos šalys santuoką sudarė 1988 m. lapkričio 15 d., šis ginčas nepatenka į Reglamento 2016/1103 taikymo ribas, todėl reikalavimas dėl bendro sutuoktinių turto padalijimo turi būti įvertintas pagal Nyderlandų, kaip bendros abiejų sutuoktinių pilietybės (Maroko pilietybę turi tik vienas sutuoktinių), teisę. Apibendrinant šį Hagos apylinkės teismo sprendimą, galima pastebėti, jog nacionalinių teismų praktika sprendžiant „Dvynių“ reglamentų taikymą šiuo metu labiausiai yra susijusi su reglamentų taikymo laiko aspektu klausimais.

Parengė Arnoldas Rutkauskas