Pričakovani rezultati

  • večja ozaveščenost državljanov in strokovne javnosti o možnostih, ki jih ponuja nov pravni okvir
  • oblikovanje neformalne mreže partnerjev kot stalnega observatorija v družinskih in civilnih zadevah z vzpostavitvijo Svetovalnega odbora, katerega člani bodo predstavniki različnih teles javne uprave, konzularni predstavniki, pravni strokovnjaki, socialni delavci, strokovne organizacije itd.
  • obveščanje na spletni strani projekta o konkretnih rezultatih:
    • atlas nacionalnih zakonodaj držav članic na področju premoženjskih odnosov in dednih režimov glede zakoncev, registriranih skupnosti in drugih parov
    • taksonomija različnih oblik družin s poudarkom na čezmejnih parih in opisom vpliva novih evropskih pravil